IMG_4767

هنرهای تزيینی

هنرهای تزئینی هنرهایی هستند که اشیا را با روش ها و تکنیک های مختلف طراحی می کنند که هر دو عملکردی و زیبا هستند.

هنر های تزئینی، هر یک از این هنر، که تعیین و تزیین اشیاء است که در درجه اول برای استفاده حایز اهمیت هستند، در مقابل به خواص صرفا زیبایی شناختی خود هستند.

هنر های تزئینی نیز توسط هنرمندان ساخته شده، اما به دلیل تخصص خود در صنایع دستی و نیاز به تولید هنر کاربردی است که به طور گسترده ای به عنوان هنرمند صنعتگران شناخته شده است. بخش هایی در رده هنرهای تزئینی شامل طیف وسیعی از مواد و تکنیک هایی مانند چوب، فلزکاری، منسوجات و سرامیک است.

Artrooms هنرهای تزئینی را از قرن گذشته تاکنون با توجه به سبک های مختلف افرادی که هنر را دوست دارند از سراسر جهان جمع آوری می کنند.